Voorwaarden van de Wasschappelse Oldtimerrit

U dient eerst kennis te nemen van het ritreglement, alvorens u inschrijft voor de Oldtimerrit.

  1. Deelnemers/-sters aan een door de Stichting Wasschappelse Oldtimerrit georganiseerde rit of activiteit dienen zich bewust te zijn van het feit dat deelname hieraan zowel voor hem/haar als derden, inclusief bezoekers, publiek enz. evenals voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade/letselschade/zaakschade en de gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn rekening.
  2. De rit wordt verreden op voor iedereen toegankelijke openbare wegen en uit hoofde daarvan dienen alle wettelijke vastgestelde verkeersregels door de deelnemers/-ster in acht te worden genomen.
  3. Het bestuur, de Stichting Wasschappelse Oldtimerrit, de organisatie, sponsors en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met het activiteit lijdt of door zijn/haar toedoen of nalatenaan derden toebrengt.
  4. De deelnemer verklaart dat hij/zij noch de organisatie en/of hun medewerkers, noch de in de door hen ontvangen brieven/e-mails genoemde personen aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.
  5. Ingeval de deelnemer een voertuig onder beheer heeft welke niet zijn eigendom is,verklaart hij/zij, dat de eigenaar van het voertuig waarmee wordt deelgenomen akkoord is met deelname van het voertuig aan dit activiteit en zich bewust is van alle risico’s, die hieruit kunnen voortvloeien. Ook verklaart de deelnemer dat uitsluitend hij/zij zelf het voertuig zal besturen en, indien niet hij/zij het voertuig bestuurt, alle risico’s van een eventuele andere bestuurder aanvaardt als de zijne/hare .
  6. Deelnemers/-sters is het verboden om onder invloed van drank, drugs of reactievermogen beïnvloedende medicijnen deel te nemen als bestuurder aan deze rit(ten). Mocht bij een ongeval sprake zijn van drank, drugs of reactievermogen beïnvloedende medicijnen zal alle schade worden verhaald op de persoon die bovenstaande middelen heeft gebruikt en betrokken is bij een ongeval.
  7. Het voertuig waarmee wordt deelgenomen moet zijn aangemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), toegelaten zijn op de openbare weg door de RDW en moet minimaal WA-verzekerd zijn. Onder dit reglement vallen ook alle bijbehorende activiteiten tijdens dit activiteit. De deelnemer/-ster erkent, dat op dit reglement uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.
  8. Deelnemer/-ster moet in het bezit zijn van de nodige wettelijk vereiste documenten om het betreffende voertuig te mogen besturen.
  9. Deelnemer/-ster dient ten allen tijde alle aanwijzingen, gegeven door de organisatie, medewerkers en vrijwilligers (herkenbaar aan de gele hesjes) onmiddellijk op te volgen.

ATTENTIE: mocht u niet over internet bankieren beschikken neemt u dan contact op met de organisatie t.a.v Martin wondergem

Annuleringsvoorwaarden

Ruilen en retourneren deelname oldtimerrit

Wij vinden dat iedere oldtimer liefhebber tevreden rit moet hebben. Toch kan het gebeuren dat je, om welke reden dan ook, niet tevreden bent met je ontvangen bestelling en of van je deelname. Dat is vervelend maar we zorgen uiteraard graag voor een oplossing. Het enige wat wij van je vragen is om een mail te sturen naar info@wasschappelse-oldtimerrit.nl

Retourvoorwaarden:

Kun je om een bepaalde reden toch niet mee doen met de rit,

Geef dit dan minstens 7 dagen voor de te rijden rit door, we zullen je deelname bedrag terugstorten

Klopt je bestelling niet? Dit lossen we zo snel mogelijk voor je op.
Neem contact op met info@wasschappelse-oldtimerrit.nl

Contact adres:
Stichting Wasschappelse Oldtimerrit
D’arke 21
4361 AW Westkapelle

Heb je een vraag over de inschrijving? Stuur ons gerust een email; info@wasschappelse-oldtimerrit.nl

Heb je een klacht?

Wij doen ons uiterste best te zorgen dat je tevreden bent over deze mooie oldtimer rit, het bestel- en inschrijf traject en de manier waarop wij je te woord staan. Heb je hierover toch een klacht, dan horen wij dat graag van je zodat we kunnen proberen een oplossing voor je klacht te vinden. Tegelijkertijd geeft het ons de mogelijkheid onze service te verbeteren.

Je kunt je klacht sturen naar; info@wasschappelse-oldtimerrit.nl

Na ontvangst sturen wij je een bevestiging per e-mail en nemen wij je klacht in behandeling. Wij proberen je klacht binnen 2 werkdagen na ontvangst te

beantwoorden, lukt dat niet, dan informeren wij je daar over.

Contact

Stichting Wasschappelse Oldtimerrit

KVK nummer: 53803582
Adres: D’arke 21, 4361 AW Westkapelle
Rekeningnummer: NL42RABO0166227617
Telefoonnummer: 06 36 11 62 11
E-mail:
info@wasschappelse-oldtimerrit.nl

Privacy verklaring

Inschrijven

Foto’s

Contact

Stichting Wasschappelse Oldtimerrit

KVK nummer: 53803582
Adres: D’arke 21, 4361 AW Westkapelle
Rekeningnummer: NL42RABO0166227617
Telefoonnummer: 06 36 11 62 11
E-mail:
info@wasschappelse-oldtimerrit.nl

Privacy verklaring

Inschrijven

Foto’s

0